Mindfulness-Based Compassionate Living

Scholing voor hulpverleners

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne (g)gz gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten en een tekortschietende zelfcompassie. Daarnaast zoeken veel hulpverleners naar mogelijkheden om een compassionele houding en compassiegerichte oefeningen te integreren in het werk met cliënten. Ten slotte speelt bij veel mindfulnesstrainers niet alleen de behoefte om zichzelf verder te ontwikkelen op het pad van mildheid en mindfulness, maar herkennen zij ook de behoefte aan een gestructureerde vervolgcursus onder de cliënten, die eerder een cursus MBSR of MBCT hebben gevolgd.

Om te voldoen aan deze verschillende behoeftes zijn de volgende oefen- en leermogelijkheden ontwikkeld voor (g)gz-professionals en mindfulnesstrainers.

  • Achtweekse cursus Compassietraining: het volgen van de training (8 x 2,5 uur en een extra stilte- of oefenbijeenkomst) zoals deze ook aan clënten wordt gegeven.
  • Compassietraining introductiecursus of retraite van minimaal 3 dagen: voor hulpverleners en trainers die persoonlijke verdieping wensen zijn er deze ervaringsgerichte mogelijkheden om in gecondenseerde vorm en in retraitesfeer kennis te maken met de thema's en oefeningen van het MBCL programma. 
  • MBCL Teacher Training, module 1 en 2: Men kan de beide modules geïntegreerd in één zesdaagse of afzonderlijk in tweemaal een driedaagse volgen. Module 1 is bedoeld voor hulpverleners en mindfulnesstrainers die cliëntgericht (individueel of groepsmatig) willen gaan werken met methodieken die (zelf)compassie helpen ontwikkelen, verdiepen en onderhouden. De deelnemers maken kennis met compassiegerichte oefeningen en daarnaast met de inhoud en opbouw van de MBCL training, de wetenschappelijke onderbouwing en de achterliggende theorieën. In module 2 leert men te werken met het curriculum: het zelf compassiegerichte oefeningen te begeleiden, het nabespreken daarvan, en de didactische vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Hoewel MBCL inhoudelijk overlapt met andere compassietrainingen, zijn er ook verschillen in de manier waarop de training wordt aangeboden aan cliënten en in het scholingspad van de trainers. Andere programma's zijn doorgaans ontwikkeld als stand-alone trainingen met eigen trainersopleidingen. MBCL is een vervolgprogramma voor hen die al een MBSR/MBCT of equivalente training doorlopen hebben. Een professionele MBCL-trainer dient dan ook aan de volgende criteria te voldoen om ingeschreven te worden in het A-register:
- men is geregistreerd als mindfulnesstrainer (MBSR, MBCT of Breathworks), categorie 1 of 2 volgens de VMBN.
- men heeft succesvol deelgenomen aan de MBCL Teacher Training (module 1 en 2).
- men heeft tenminste een jaar de persoonlijke mindfulnessbeoefening verdiept met de oefeningen uit het MBCL-programma en voldoende supervisie gezocht bij het geven van de eerste MBCL-training(en). Voor MBCL supervisoren klik hier.

Professionele hulpverleners met voldoende training en ervaring in mindfulness-based werken (bijv. ACT en DGT therapeuten) kunnen de teacher training modules volgen om hun werk te verdiepen met compassiegerichte thema's en oefeningen. Zij kunnen opgenomen worden in een B-register. Dit geeft geen recht om formeel de MBCL training als vervolg op MBSR/MBCT aan te bieden. Het geeft aan dat men scholing heeft gevolgd om te werken met onderdelen uit het MBCL-curriculum en dit toepast binnen de ethiek en richtlijnen van de eigen beroepsgroep.