Mindfulness-Based Compassionate Living

Scholing voor hulpverleners

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne (g)gz gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten en een tekortschietende zelfcompassie. Daarnaast zoeken veel hulpverleners naar mogelijkheden om een compassionele houding en compassiegerichte oefeningen te integreren in het individuele werk met cliënten. Ten slotte speelt bij veel mindfulnesstrainers niet alleen de behoefte om zichzelf verder te ontwikkelen op het pad van mildheid en mindfulness, maar herkennen zij ook de behoefte aan een gestructureerde vervolgcursus onder de cliënten, die eerder een cursus MBSR of MBCT hebben gevolgd.

Om te voldoen aan deze verschillende behoeftes zijn de volgende oefen- en leermogelijkheden ontwikkeld voor (g)gz-professionals en mindfulnesstrainers.

  • Achtweekse cursus Compassietraining: deze training (8 x 2,5 uur en een extra stilte- of oefenbijeenkomst) is vergelijkbaar met de compassietraining zoals die ook aan cliënten wordt gegeven.
  • Verdiepingsweek Compassietraining (zes etmalen): voor hulpverleners en trainers die persoonlijke verdieping wensen is er deze mogelijkheid om in gecondenseerde vorm en in een tijdsbestek van een week het hele programma van de Compassietraining te ervaren. In een retraitesfeer worden de belangrijkste oefeningen doorlopen, afgewisseld met stilte en interpersoonlijke mindfulnessoefeningen, waarbij thema’s uit de cursus ter contemplatie worden aangeboden.
  • Module 1 Compassietraining (drie dagen): deze module is bedoeld voor hulpverleners en mindfulnesstrainers die cliëntgericht (individueel of groepsmatig) willen gaan werken met methodieken die (zelf)compassie helpen ontwikkelen, verdiepen en onderhouden. De deelnemers maken kennis met compassiegerichte oefeningen en daarnaast met de inhoud, de wetenschappelijke onderbouwing en de achterliggende theorieën.
  • Module 2 Compassietraining (drie dagen): in deze module raakt men meer vertrouwd met het werken met het curriculum, het zelf begeleiden van compassiegerichte oefeningen, het nabespreken daarvan, en de benodigde didactische vaardigheden.

N.B. Voor MBCL-trainerschap beschouwen we een voltooide opleiding tot mindfulnesstrainer en het gevolgd hebben van Module 1 en 2 als onontbeerlijk. Het volgen van de achtweekse training en/of de verdiepingsweek wordt daarnaast sterk aanbevolen, zeker wanneer men nog relatief onbekend is met compassiegerichte oefenvormen. Ook wordt aangeraden eerst als co-trainer met een meer ervaren trainer de cursus te geven, alvorens men zelfstandig MBCL gaat aanbieden.