Mindfulness-Based Compassionate Living

Voor wie?

Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet). Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Het verdient aanbeveling dat deelnemers voldoende bekend zijn met mindfulnessbeoefening, bij voorkeur door het gevolgd hebben van een mindfulnesstraining in de vorm van MBSR of MBCT. Velen staan na het volgen van zo’n basisprogramma bewuster in het leven en stellen zich meer open voor de rijkdom van hun zintuiglijke ervaringen. Zij zijn zich meer ‘thuis’ gaan voelen in hun lichaam en hebben een begin gemaakt met het leren opmerken van gevoelens en gedachten als voorbijgaande gebeurtenissen, zonder zich ermee te vereenzelvigen. Zij voelen zich vrijer ten aanzien van hun keuzemogelijkheden in stressvolle situaties. Ook merken zij vaak dat zij vriendelijker voor zichzelf en anderen zijn geworden.

Er zijn ook deelnemers, die het moeilijk vinden zich die mildere houding echt eigen te maken, vooral wanneer zij altijd al hard, streng en kritisch naar zichzelf (en/of anderen) waren. Het valt hen zwaar de mindfulnessbeoefening zonder begeleiding van een trainer en zonder de steun van groepsbijeenkomsten, voort te zetten. Het is alsof al gauw een welbekende innerlijke criticus weer van zich laat horen met negatief commentaar. Zo’n innerlijke pestkop, in welke vermomming ook, speelt vaak een belangrijke rol bij het voortbestaan of verergeren van ongezonde patronen. De eerste kennismaking met de houding van mildheid blijkt vaak onvoldoende om die hardnekkige patronen te verzachten. Het is alsof er nog onvoldoende basis is gelegd om een innerlijke helper tot bloei te laten komen en de innerlijke pestkop te kalmeren. Juist voor hen kan de compassietraining helpend zijn.

En verder kan de training waardevol zijn voor ieder ander die naar wegen zoekt om de mindfulnessbeoefening te verdiepen en compassievoller in het leven te staan. Ook ervaren mindfulnesstrainers die het programma gevolgd hebben, benoemen vaak hoe de oefeningen hun persoonlijk leven en hun trainerschap verrijken.

We worden gevormd door wat we liefhebben.

- Goethe -