Mindfulness-Based Compassionate Living

Compassie beoefenen

Compassie is, evenals mindfulness, een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kunnen compassie en zelfcompassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden. De beoefening van compassie is al eeuwenoud en wordt in sommige tradities, zoals de boeddhistische, heel serieus en systematisch aangepakt. Ook in het christendom zien we dat belangeloze naastenliefde vaak als deugd centraal wordt gesteld. De godsdiensthistorica Karen Armstrong laat zien dat compassie de meer of minder verhulde kern is van alle grote religies en wijsheid tradities.

Er worden ook eigentijdse programma’s ontwikkeld, los van religieuze tradities, die in toegankelijke taal mensen van allerlei gezindten kunnen aanspreken.

Een voorbeeld van een programma dat wordt aangeboden in de gezondheidszorg is de compassietraining of MBCL.

 

Wanneer de zonnestralen van vriendelijkheid op de regendruppels van het lijden vallen,
verschijnt de regenboog van compassie.

- Tibetaans gezegde -