Mindfulness-Based Compassionate Living

Compassie en gezondheid

Compassie vormt de kern van de zogenaamde Gulden Regel: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. In alle grote spirituele en wijsheid tradities is deze Gulden Regel terug te vinden, als richtlijn voor geluk en gezondheid op een dieper niveau. Compassie dreigt in de moderne gezondheidszorg steeds verder op de achtergrond te raken door een krampachtige gerichtheid op productiviteit en beheersing van de zorg. Centraal staan efficiëntie, competitie en controleerbaarheid met protocollen voor de technisch juiste uitvoering van diagnostiek en behandeling. Terwijl de kosten van de gezondheidszorg steeds maar stijgen, lijkt de menselijke maat steeds verder te zoeken. De bestrijding van de ziekte lijkt belangrijker geworden dan de zorg voor de zieke. Maar wanneer dat laatste verwaarloosd wordt, lukt het eerste ook minder goed. De tijd lijkt rijp voor een terugkeer van compassie in de gezondheidszorg, en ook voor de erkenning dat compassie met anderen en zelfcompassie hand in hand gaan.Wetenschappelijk onderzoek maakt aannemelijk dat compassie bijdraagt aan onze gezondheid. Zo blijkt een compassievolle houding naar onszelf samen te gaan met:

  • een verzachtende invloed op de impact van tegenslagen;
  • meer persoonlijk initiatief en vaardigheid om verantwoordelijk met moeilijkheden om te gaan;
  • minder angst om fouten te maken en afgewezen te worden;
  • meer zelfrespect en sympathie voor eigen tekortkomingen;
  • betere zelfzorg, gezonder eten, minder roken;
  • meer emotionele intelligentie en gezondere emotieregulatie;
  • meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme;
  • meer sociale verbondenheid.

     

Care, de bron van alle cure

"Care is wat anders dan cure. Cure betekent ‘verandering’. Een arts, een advocaat, een pastor, een maatschappelijk werker – ze willen allemaal hun professionele vaardigheden inzetten om verandering in het leven van mensen te bewerkstelligen. Ze worden betaald voor de soort cure die ze kunnen geven. Maar cure, hoe begerenswaardig ook, kan gemakkelijk gewelddadig, manipulatief en zelfs destructief worden, als het niet voortkomt uit care. Care is bij de ander zijn, het met de ander uitschreeuwen, mee-lijden, mee-voelen. Care is compassie. Het is de waarheid opeisen dat de ander mijn broeder of zuster is, menselijk, sterfelijk, kwetsbaar, zoals ik zelf. Wanneer care onze eerste zorg is, kan cure als een geschenk ontvangen worden. Vaak kunnen we geen cure bieden, maar we kunnen altijd care bieden. To care is to be human."

- Henri Nouwen -