Mindfulness-Based Compassionate Living

Niet onze fout

We hebben geen van allen voor dit bestaan gekozen, noch voor het gezin en de cultuur waarin we zijn opgegroeid. We hebben geen van allen gekozen voor het ontwerp van ons kwetsbare brein en lichaam, voor onze genetische erfenis en de restanten van miljoenen jaren evolutie, voor de vele factoren uit verleden en heden die ons bestaan op onnavolgbaar complexe wijze beïnvloeden. Ook hebben we maar beperkte controle op het verloop van onze relaties met anderen, die al even complexe wezens zijn als wij.

Veel van wat ons overkomt, inclusief het lijden dat er nu eenmaal is, is dan ook niet onze fout. Onze automatische reacties op dit primaire lijden kunnen onbedoeld veel secundair lijden genereren door de manier waarop ons brein door de evolutie ontworpen is. Ook dat is niet onze fout. Zodra we echter inzien dat er meer en minder heilzame reacties zijn, worden de keuzes die we maken wel onze verantwoordelijkheid.

Compassie begint met de erkenning van het onvermijdelijke lijden in ons bestaan en het nemen van onze verantwoordelijkheid in hoe we daarmee omgaan.

 

Om in deze wereld te leven
moet je bij machte zijn
drie dingen te doen:
te houden van wat sterfelijk is;
het tegen je botten
aan te drukken wetende
dat je eigen leven ervan afhangt;
en, als de tijd komt om het los te laten,
het te laten gaan.

- Mary Oliver, vrij vertaald -