Mindfulness-Based Compassionate Living

Mindfulness-Based...

Onder mindfulness verstaan we het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan de huidige ervaring; met open, milde aandacht gewaar zijn van wat zich van moment tot moment ontvouwt - wat het ook is.

Het is een vermogen dat bij iedereen in aanleg aanwezig is en dat door beoefening meer ontwikkeld kan worden. Wanneer ons vermogen om mindful aanwezig te zijn krachtiger wordt, versterkt dat ook ons vermogen om compassie te ontwikkelen. En een compassievolle houding versterkt ons vermogen om steeds weer opnieuw vanuit een niet-oordelende houding onze ervaringen tegemoet te treden, niet gevangen in wat we al weten, maar vanuit een onbevangen niet-weten.


 

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

- T.S. Eliot -