Mindfulness-Based Compassionate Living

Mindfulness en gezondheid

Mindfulnessbeoefening kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze psychische en lichamelijke gezondheid, en onze kwaliteit van leven bevorderen. Methoden die gebaseerd zijn op mindfulness worden dan ook steeds meer toegepast in de gezondheidszorg. Velen zoeken hulp bij klachten van stress, vermoeidheid, burn-out, chronische fysieke of emotionele pijn, angst, depressie, concentratieproblemen, impulsiviteit, verslavingsgeneigdheid of problemen op het gebied van relaties en zingeving. Wanneer deze klachten, tenminste voor een deel, voortkomen uit oorzaken waar we zelf verantwoordelijkheid voor dragen, dan kunnen we al baat hebben bij het beoefenen van mindfulness.

Door mindfulness verkrijgen we een helderder zicht op onze ervaring en onze automatische reacties daarop, en van daaruit kan dieper ‘in-zicht’ ontstaan. Dit inzicht kan ons helpen om ongezonde automatische reacties te vervangen door een bewuste respons en zo gezonder om te gaan met onszelf, met anderen en met de wereld om ons heen.

Het beoefenen van mindfulness komt niet in plaats van andere werkzame behandelmethoden, maar kan daar een belangrijke aanvulling op zijn en ons helpen er op een wijze manier gebruik van te maken. Het toepassen van op mindfulness gebaseerde methoden in de gezondheidszorg wordt ondersteund door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek.
 

I zou graag leven zoals een rivier stroomt,
gedragen door de verrassing van haar eigen loop.

- John O' Donohue (vrij vertaald) -