Mindfulness-Based Compassionate Living

Profiel & Contact

Profiel

Ik studeerde geneeskunde in Amsterdam en werd opgeleid tot psychiater/psychotherapeut in Engeland. Na mijn terugkeer in Nederland in 1995 leidde ik diverse zorgvernieuwende projecten binnen de ggz in Groningen, zoals een acute deeltijdbehandeling en een team voor psychiatrische thuiszorg, beide opnamevervangende voorzieningen voor mensen in crisis. Toen ik psychiater werd van een polikliniek voor stemmings- en emotieregulatie, kwamen mijn professionele werk en mijn al jaren bestaande persoonlijke interesse in meditatiebeoefening bij elkaar. Ik begon mindfulnesstrainingen aan te bieden aan cliënten en al gauw ook aan professionals. Vanaf de oprichting werkte ik vervolgens bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis, inmiddels toonaangevend in het combineren van reguliere en complementaire behandelmethoden. In deze periode ontwikkelde ik met Frits Koster de compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), een verdiepend oefenprogramma voor hen die al een basistraining in mindfulness hebben gevolgd. Terwijl mijn trainingsactiviteiten zich in binnen- en buitenland steeds meer uitbreidden, werkte ik parttime als consulterend psychiater-psychotherapeut bij Het Behouden Huys in Haren, een psycho-oncologisch centrum dat vanuit een integrale visie psychosociale hulp biedt aan mensen met kanker en hun familie.

Dankbaar kijk ik terug op ruim 30 jaar werkervaring in de ggz. Ik heb het voorrecht gehad dat ik veel kon pionieren, ontwikkelen en vernieuwen. Steeds weer werd ik aangetrokken door methoden die het zelfhelend vermogen in mensen aanspreken. Ik liet mij vooral inspireren door zogenaamde transdiagnostische benaderingen, die niet stigmatiseren maar toepasbaar zijn op alle mensen. Mijn brede psychotherapeutische scholing in Engeland verdiepte ik later met nieuwe stromingen als Solution Focused Therapy, positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy. Mijn mindfulnesstrainerschap kreeg gestalte door scholing bij de grondleggers van MBSR, MBCT, Breathworks, Interpersoonlijke Mindfulness, MSC en Mindfulness-Based Supervisie. In mijn werk ben ik steeds meer opgeschoven van therapeut naar trainer in zelftherapie. Dit mondde uit in mijn keuze om 1 januari 2021 als psychiater met pensioen te gaan om meer tijd te hebben voor training, opleiding en supervisie.

Als docent en auteur werk ik nauw samen met Frits Koster. Van onze beide boeken Compassievol levenvoor professionals, en Compassie in je levenvoor breed publiek, verschenen na meerdere drukken inmiddels herziene edities bij Uitgeverij Boom, Amsterdam. Er zijn vertalingen verschenen in het Engels, Duits en Spaans, en binnenkort in het Frans, Turks en Koreaans. 

De covid-19 pandemie heeft de vraag naar mindfulness- en compassietrainingen nog sterker doen toenemen, ook onder hulpverleners. De coronabeperkingen schiepen nieuwe mogelijkheden om online dit waardevolle werk voort te zetten, juist nu het meer dan ooit nodig is. Ik draag onder meer bij aan Doctors4Doctors vzw, aan CCMM's International Compassion Community, aan Mindul Leven CVM, en aan 30NOW.

Klik hier voor een youtube fimpje over wat mij drijft. 

Zie verder mijn profiel op linkedin.

Contact

Voor e-mail contact klik hier.

- MBCL Training & Therapie -

BIG-geregistreerd arts en psychotherapeut
Lid ACBS-BeNe, VMBN