MBCL

WEER WORDT ALLES ANDERS

Apr 11, 2022

Deze week begeleid ik de ochtendmeditaties bij Mindful Leven van het Centrum voor Mindfulness uitgaande van gedichten over veranderlijkheid.
Alles is ontegenzeggelijk veranderlijk. De wereld en wijzelf veranderen voortdurend. Ook al geloven we nog zo sterk in ons wereldbeeld en ons zelfbeeld, telkens blijkt de beperkte houdbaarheid daarvan.
We verzetten ons tegen verandering of verlangen er juist naar. Veel veranderingen zijn onontkoombaar, sommige kiezen we zelf – met gelukkige, onbeduidende of desastreuze gevolgen, bedoeld of onbedoeld.
Wat als er grote ongewenste veranderingen dreigen en onze keuzes een verschil kunnen maken?
Hoe dragen we onze verantwoordelijkheid, hoe maken we wijze, compassievolle keuzes als alles steeds weer anders wordt?


Toch moet het hier ergens zijn, beginnen
wat men later zijn herinneringen noemt

Maar nu nog een toestand waar geen mens
vat op heeft, waarvoor geen woorden zijn:

Een en al onaantastbare luister.

  • Bernlef, "Het vrije veld", uit: "Voorgoed – Gedichten 1960-2010" (Querido, Amsterdam, 2012)

Naast Bernlef, komen ook Vasalis, Kopland, Pessoa and Szymborska voorbij.

Van harte welkom!