MBCL

"Compassie", in: "Handboek positieve psychologie - Theorie, onderzoek en interventies"

Auteur Erik van den Brink & Frits Koster; red. E. Bohlmeijer, N. Jacobs, J.A. Walburg & G. Westerhof Uitgever Boom Uitgevers Amsterdam, 2021

Hoofdstuk 16 (p. 295-314) geeft een actuele introductie in compassie en MBCL in deze nieuwe editie van het Handboek Positieve Psychologie.

In plaats van stil te staan bij wat er misgaat, gaat de positieve psychologie uit van datgene wat goed gaat. Het is een benadering die steeds meer weerklank vindt in de gezondheidszorg, het onderwijs en in onze samenleving als geheel. Handboek positieve psychologie brengt dit helder in kaart.

In deze geheel herziene tweede editie is ook het hoofdstuk "Compassie" grondig geupdate. Het biedt een compact en actueel overzicht van de theorie en praktijk van compassie.